تنظیم کننده نرخ جریان

دستگاه های AUTOFLOW تنظیم کننده(رگلاتور) های اتوماتیک نرخ جریان می باشند. از آنها برای ثابت نگه داشتن دبی به میزان مورد نظر طراحی ، در مدارهای سیستم های لوله کشی و تهویه مطبوع استفاده می شود.

آنها مدار هیدرونیک را به طور اتوماتیک با تضمین رسیدن مقدار دبی مورد نظر به هر یونیت ، بالانس می کنند.

این دستگاه ها در دو نوع تنظیم کننده های جریان ساده و تنظیم کننده های جریان همراه با شیر توپی (ball valve) در دسترس هستند.