• برای شیرهای مستقل از فشار سری 145

  •  کنترل تدریجی 0-10 ولت

  • محدوده دمایی : 0 تا 50 درجه سانتی گراد

  • طول کابل : 1.5 متر