•  بدنه : چدنی                                                                       

  • اتصال فلنج: DN16

  • فشار کاری بیشینه : 16bar

  •  محدوده دمایی : 10- تا 120 درجه سانتیگراد

  • محدوده اختلاف فشار: 300 تا 400 کیلوپاسکال

  • محدوده سایز : DN65 تا DN150

  •  محدوده دبی : 2  تا 140 مترمکعب بر ساعت