• بدنه: برنجی

  • فشار کاری بیشینه : 25bar

  • محدوده دمایی: 20- تا 120 درجه سانتی گراد 

  • محدوده اختلاف فشار: 25 تا 400 کیلوپاسکال

  • محدوده سایز: DN32 تا DN50

  •  محدوده دبی : 0.86 تا  13.65 مترمکعب بر ساعت