• بدنه : برنجی کروم کاری شده 

  •  فشار کاری بیشینه : 16bar

  • محدوده دمایی : 20- تا 120 درجه سانتی گراد

  •  محدوده اختلاف فشار : 25 تا 400 کیلوپاسکال

  • محدوده سایز:  DN10 تا DN32

  •  محدوده دبی : 0.08 تا 3.00 مترمکعب بر ساعت