مستقل از فشار (PICV)

ویژگی ها و مزیت های شیرهای مستقل از فشار( PICV )، سری 145-146

  • امکان تنظیم جریان را برای وسیله مورد نظر بصورت مستقل فراهم میکند.

  • بالانسینگ مدار با استفاده از یک رگولاتور اتوماتیک قادر به کار در فشار دیفرانسیلی تا 4bar در محل شیر انجام می گیرد.

  • عملکرد پایدار سیستم در شرایط تغییر بار توسط کنترل تغییرات فشار و در نتیجه تضمین بهبود آسایش حرارتی و کاهش هزینه های عملیاتی

  • بسیار انعطاف پذیر بوده و مناسب برای نصب حتی در فضاهای کوچک می باشد.

  • امکان تنظیم اولیه ( در طول نصب) دبی بین 10% تا 100% مقدار اسمی با استفاده از یک ایندیکیتور مدرج وجود دارد.

  • امکان تنظیم جریان با استفاده از عملگر های (ON/Off) یا تدریجی (proportional) و اتصال به یک تنظیم کننده خارجی براساس بار حرارتی سیستم مثل ترموستات

  • قابلیت اتصال به گیج های بررسی پارامترهای سیستم از طریق پورت های موجود روی شیر به منظور بررسی پارامترهای عملکردی سیستم