فوریه 1, 2018

عملکرد شیر های کنترلی مستقل از فشار

شیر های کنترلی مستقل از فشار (PICV) دو عملکرد بالانسینگ و کنترل مدارهای هیدرونیک را بصورت همزمان انجام می دهند. در واقع این شیر ها می […]
دسامبر 10, 2017

سیستم کنترل در تهویه پارکینگ

یک سیستم کنترل دقیق برای سیستم تهویه پارکینگ ضروری می باشد. این سیستم عملکرد صحیح ( برآورده کردن تمام الزامات و شرایط ایمنی) و بهینه ( […]
نوامبر 2, 2017

فیلم نحوه عملکرد جت فن

اکتبر 5, 2017

پرده های دود و آتش

پرده دود و آتش: حائل های فیزیکی هستند که برای ایجاد مناطق دودبند و آتشبند استفاده می شوند. پرده های دود برای مدیریت و کنترل دود […]