فن تأمین هواي تازه- مدل AAOM

 

 

فن هاي محوري تأمین هواي تازه POLLRICH DLK داراي مزایاي اساسی زیر می باشند:

 

 • پروانه بهینه سازي شده آیرودینامیکی با تیغه هاي تک پروفیل

 

 • قابلیت تنظیم زاویه تیغه ها در حالت توقف به منظور دستیابی به حالت بهینه نقطه عملکرد

 

 • پروانه ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم با مقاومت خوردگی بسیار بالا

 

 • راندمان هاي بالا با وجود صداي بسیار کم

 

 • دامنه وسیعی از لوازم جانبی

فن تخلیه دود – مدل SAOM

 

 

فن هاي محوري تخلیه دود Pollrich DLK داراي مزایاي اساسی زیر می باشند:

 • پروانه بهینه سازي شده آیرودینامیکی با تیغه هاي تک پروفیل

 

 • قابلیت تنظیم زاویه تیغه ها در حالت توقف به منظور دستیابی به حالت بهینه نقطه عملکرد

 

 • پروانه ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم با مقاومت خوردگی بسیار بالا

 

 • راندمان هاي بالا با وجود صداي بسیار کم

 

 • دامنه وسیعی از لوازم جانبی

 

 • کلاس F300 (دو ساعت مقاومت در برابر حریق 300 درجه سانتیگراد)