کلیات قوانین سازمان آتش نشانی برای تهویه پارکینگ

ضوابط ملاك عمل سامانه-هاي تهويه، تخليه و كنترل دود سازمان آتش نشانی

ضوابط آتش نشانی در این زمینه برچه اساسی نوشته شده است؟

ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه ، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش نشانی براساس استانداردهای BS-7346-7:2006 و NFPA 92:2012 و NPFA 92A:2009 تنظیم شده است.

پارکینگ چه زمانی شامل الزام تهویه می شود؟

ساختمان هایی که تعداد زیر زمین آن ها سه طبقه و بیشتر است یا مساحت هر طبقه بیشتر از 500 متر مربع باشد.

 • زیر زمین اول حتی با کاربری غیر پارکینگ جز طبقات پارکینگ لحاظ می شود.

 • زیر زمین آخر اگر کاربری غیرپارکینگ داشته باشد جز طبقات پارکینگ لحاظ نمی شود.

چند مرتبه تعویض هوا باید صورت گیرد؟

 • حداقل 6 مرتبه تعویض هوا در ساعت برای تمامی طبقات پارکینگ در شرایط عادی

 • حداقل 10 مرتبه تعویض هوا در ساعت برای یک طبقه پارکینگ در شرایط حریق

حداکثر میزان آلاینده چقدر است؟

میانگین غلظت گاز CO در پارکینگ ها در هیچ شرایطی نباید از 50ppm در مدت 30 دقیقه بیشتر شود.

قوانین زون بندی پارکینگ چگونه است؟

 • در صورتی که مساحت هر طبقه حداکثر 1000 مترمربع باشد هر طبقه می تواند یک زون باشد.

 • در صورتی که که بیش از 1000 مترمربع باشد هر طبقه باید حداقل به دودبند تقسیم شده و به دو راه خروج دسترسی داشته باشد. راه خروج دوم می تواند پله برقی یا آسانسور باشد.

 • در صورت نیاز به زون بندی هر طبقه پارکینگ باید به زون های دود مجزا با مساحت حداکثر 3000 متر مربع تقسیم شود.

 • نحوه جداسازی باید با جداکننده های فیزیکی نظیر دیوارها ، مصالح مقاوم ، پرده دودبند ، موانع دود و … دارای مقاومت در برابر حریق باشد.

تامین هوای جبرانی چگونه است؟

باید به روش مکانیکی صورت گیرد و مقدار هوای جبرانی به میزان 50% تا 75% هوای تخلیه باشد و فشار پارکینگ همواره منفی باشد.

ابعاد کانال برچه اساسی می باشد؟

 • محاسبات ابعاد کانال باید بر اساس حداکثر سرعت 12 متر بر ثانیه باشد.

 • در صورت استفاده از کانال مشترک بین طبقات باید با استفاده از دمپر موتوری از سرایت دود و حرارت به قسمت های دیگر جلوگیری کرد.

در تهویه پارکینگ با استفاده از جت فن چه مقرراتی را باید در نظر گرفت؟

 • سامانه تخلیه باید به گونه ای طراحی شود که حداقل شامل دو فن باشد که در صورت از کار افتادن یکی از فن های تخلیه ظرفیت فن های باقی مانده از 50% ظرفیت مورد نیاز برای تخلیه پارکینگ کمتر نشود.

 • در طراحی توجه شود که هیچ نقطه مرده و بدون تخلیه ای (Dead Corner) وجود نداشته باشد.

 • مقاومت و آشفتگی ایجاد شده در برابر جریان هوا توسط تیرها و ستون ها و … در محاسبات و جانمایی لحاظ شود.

 • تعداد و ظرفیت جت فن ها به گونه ای انتخاب شود که حجم هوای جابجا شده توسط آن ها از ظرفیت تخلیه فن های تخلیه اصلی بیشتر نشود.

تجهیزات باید دارای چه استانداردی باشند؟

 • کلیه فن های تخلیه هوا و جت فن ها و همچنین تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مرتبط با نصب فن های اصلی که ممکن است در معرض حریق و یا گازهای داغ باشند باید حداقل یک ساعت در برابر حرارت 300 درجه سانتی گراد (کلاس F300) مقاوم باشد.

 • فن های ساپلای می توانند از نوع معمولی باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *